Serafijn Animal Essences

Beschrijving van de combinatieremedies voor dieren van Serafijn Remedies.

Door de moedertincturen van de Serafijn Single Remedies en edelsteenremedies in speciale combinaties te mengen ontstaan nieuwe moedertincturen, toegespitst op een specifiek probleemgebied.

Deze combinatiemoedertincturen worden gebruikt om de Serafijn Animal Essences te maken.

De combinatieremedies worden geleverd in 10ml flesjes, direct klaar voor gebruik. Hierdoor wordt het mogelijk voor specifieke problemen een vaste combinatie in te zetten om het probleem aan te pakken. Natuurlijk kan het gebruikt worden met de chakrasteen, zodat uw dier geen remedies in hoeft te nemen, maar ook door in de bek te druppelen, of de remedies op een koekje/snoepje te geven, over het voer te doen, of in de watervoorraad te druppelen.De volgende combinaties zijn ontwikkeld:


Aandacht [wilde cichorei, struikheide, guldenroede]

Voor dieren die constant aandacht claimen.

Er zijn dieren die niet bij je weg te slaan zijn, die je de hele dag aankijken, voor je voeten lopen, herrie maken, slopen, tafelpoten knagen, anderen pesten, alleen maar met het doel: Aandacht krijgen. Of die aandacht positief (een aai) is of negatief (een berisping), is niet van belang. Aandacht is aandacht en daar gaat het om. Dit gedrag kan gewoon te ver gaan. De remedie Aandacht tracht dit gedrag in positieve zin om te buigen, het dier zelfstandiger te maken, waardoor het ook beter in zijn vel komt te zitten.

Afweer [bergkristal, brunel, smeerwortel]

Om het afweergestel op niveau te brengen.

Een gezond dier begint bij een goed werkend afweersysteem. De combinatieremedie Afweer ondersteunt een goed werken afweersysteem, door de inwendige genezer te stimuleren. De remedie is dan ook vooral geschikt voor dieren met een slecht werkend afweersysteem. Dieren die dus vaak ziekelijk zijn en/of moeilijk door ziektes heenkomen.

Afzondering [water violet, paardekastanje, agrimonie]

Voor dieren die zich afzonderen.

Veel dieren zijn 'gezelschapsdieren'. Er zijn ook dieren die zich graag afzonderen, zoals katten nogal eens kunnen doen. Daar is niets mis mee, maar als het dier zich duidelijk te vaak afzondert van de rest, zich terugtrekt op momenten dat een ander dier juist geniet van de aandacht, dan kan het baat hebben bij de combinatieremedie Afzondering.

Alleen [struikheide, rode kastanje, edelopaal]

Voor dieren die niet alleen kunnen blijven.

Je moet natuurlijk gewoon boodschappen kunnen doen, zonder dat je dier de hele tijd door herrie maakt. Een blaffende hond, omdat u niet thuis bent, kan de relatie met uw buren behoorlijk verstoren. Het dier roept als het ware: VERZAMELEN! het wil dat de roedel weer compleet gemaakt wordt. Het dier moet echter leren dat alleen blijven ook moet kunnen en dat de roedel vanzelf weer bij elkaar komt, na verloop van tijd. Deze remedie ondersteunt het dier en ondersteunt u bij het trainen op het alleen blijven. Het is dus zeker niet zo dat het geven van deze druppels het probleem in een keer oplost, maar het kan wel het leerproces duidelijk versnellen en het dier rustiger maken tijdens uw afwezigheid.

Angst [vogelmelk, maskerbloem, red chestnut, boterbloem, rode klaver, zonneroosje, kerspruim]

Voor bange dieren, die snel in paniek raken.

Schrikachtige dieren, bang voor een lantaarnpaal of een afvalemmer, het komt vaak voor, bij honden, bij paarden, maar ook bange angstige kleinere dieren als konijnen of vogels. Deze remedie geeft u gedurende langere tijd aan het dier om het minder angstig te maken. Het is géén eerste hulp-remedie maar juist een die op langere termijn zijn vruchten afwerpt. Voor panieksituaties neemt u de remedie Eerste hulp.

Berusting [hondsroos, judaspenning, haagbeuk, gaspeldoorn]

Voor het dier dat snel berust in zijn/haar lot.

Een dier hoort vrolijk en vriendelijk te zijn, te genieten van het leven. Toch zijn er dieren die zich schikken in een negatief lot. Die niet willen vechten en voor zichzelf op komen. Nu hoeft niet ieder dier een roedelleider te zijn, maar een dier dat zich schikt in zijn/haar lot en daarbij zienderogen wegkwijnt, dat gaat te ver. Zo'n dier kan geholpen worden met de remedie Berusting.

Dekking [fluitekruid, klaproos, paarse dovenetel, teunisbloem, vogelwikke, zo´siet]

Om het dier in goede conditie te laten dekken.

Als je een dier laat dekken, of het nu een mannelijk of vrouwelijk dier is, dient het in goede conditie te zijn en ook op voortplantingsgebied dient de conditie op peil te zijn. Deze remedie ondersteunt de conditie van de seksuele functies van het dier. Geef het aan het vrouwtjesdier voor de dekking, over een periode die minimaal gelijk is aan de draagtijd. Draagt het dier bijvoorbeeld twee maanden, begin dan twee maanden vóór de dekking met deze remedie en ga door tot ongeveer en maand ná de dekking.

Dominantie [wijnstok, guldenroede, rozekwarts]

Voor dieren die te dominant gedrag vertonen.

Je hebt leiders en volgelingen. In het dierenrijk is dat nog duidelijker dan in de mensenwereld. Maar er zijn ook dieren met overdreven dominant gedrag. Honden kunnen veel vechten, met de staart breed omhoog lopen en katers kunnen niemand in hun buurt dulden. Zo zijn er bij vele diersoorten te dominante mannelijke en vrouwelijke dieren te vinden. Dit gedrag kan afgezwakt worden met de remedie Dominantie.

Eerste hulp [hondsdraf, kamille, lavendel, madeliefje, water wilgenroosje, vogelmelk]

Eerste Hulp bij traumatische ervaringen.

De eerste hulpremedie die u geeft aan het dier dat net een traumatische ervaring heeft gehad. Een hond met epilepsie, die net een aanval heeft gehad, een dier dat door een auto is aangereden. Een vogeltje dat tegen de ruit van uw huis is gevlogen, een dier dat zich geblesseerd heeft. In al dit soort gevallen kunt u de Eerste hulp combinatieremedie toedienen en de rust herstelt zich in het dier. Geef het ook om de paar uur op oudejaarsdag, totdat de knallen voorbij zijn.

Hyperactiviteit [reuzenbalsemien, ijzerhard]

Voor het overactieve dier.

Voor het dier dat geen rust 'in zijn gat' heeft. Het adhd-dier. Het dier dat constant in beweging is, overal als eerste bij moet zijn. Ligt het eindelijk en er gebeurt maar het minste geringste en het dier springt weer overeind. Met deze remedie komt er weer wat rust in het dier. Het leert zich langzaamaan weer wat te ontspannen.

Jaloersheid [wilde cichorei, hulst, wilg, grasklokje, gebroken hartje]

Voor het dier dat jaloers en bezitterig is.

Jaloersheid is heel normaal bij dieren. Maar bij sommige dieren kan het te ver gaan. Als zij uit gaan vallen naar anderen, omdat die ook wat aandacht vragen en krijgen, dan is er sprake van te veel jaloersheid. Deze combinatieremedie helpt met het afzwakken van dit gedrag, waardoor het weer binnen de 'normen' valt.

Krabben [brandnetel, wilde appel, eerste hulp]

Voor dieren die zich zonder aanleiding krabben.

Een dier kan zich krabben, omdat het jeuk heeft. Als het dier door aangeleerd gedrag of aandachttrekkerei gaat krabben, dan kan het moeilijk zijn dit gedrag te doorbreken. Deze remedie doet twee dingen. Het helpt met het reinigen van het lichaam, waardoor de noodzaak tot krabben kan verdwijnen en het helpt het dier mentaal makkelijker te stoppen met dit gedrag. U dient dit te ondersteunen door het constante krabben af te leren, door het dier zijn aandacht op een andere manier te trekken, waardoor de mentale noodzaak tot krabben (aandacht) ook kan verdwijnen.

Leiderschap [ridderspoor, rode klaver, speerdistel, aventurijn]

Voor (alfa)dieren die moeite hebben met het roedelleider zijn.

Sommige dieren zijn geboren leiders. Ze nemen de taak op zich, omdat iemand de roedelleider moet zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het daar altijd makkelijk mee hebben. Deze remedie ondersteunt hen om een goede rechtvaardige leider te zijn, wat helpt om rust in de roedel te krijgen en te houden.

Nervo [maskerbloem, valeriaan, kamille, reuzenbalsemien]

Voor dieren met nerveuze trekjes.

Zenuwen, bange dieren, tics, ze zijn veel dieren niet vreemd. Deze remedie ondersteunt het proces om het dier weer lekker in zijn/haar vel te krijgen. Het maakt het dier rustiger en relaxter. Vaak is er helemaal geen reden voor de nerveuse trekjes van het dier, geen aanleiding, zoals bij de remedie Angst wel het geval is. Houdt u beide remedies dus goed uit elkaar en kijk wat bij uw dier past. Is het gewoon een nerveus dier, of is het ergens bang voor. Indien er geen angsten meespelen, of deze van ondergeschikt belang zijn, dan is Nervo de betere keus.

Overplaatsing [walnoot, vogelmelk, kamperfoelie, bereklauw, rozekwarts]

Bij problemen bij uit huis plaatsen van het dier.

Een uitgebreide 'overplaatsingsremedie'. Het is een remedie die u geeft aan een dier dat in een andere situatie terecht is gekomen. Een ander huis, een andere baas, uit logeren, in een pension of net uit een pension. Opgehaald uit een asiel. Allemaal redenen voor een dier om zich niet lekker te voelen. Deze uitgebreide overplaatsingsremedie maakt het voor het dier makkelijker om daar mee om te gaan.

Reizen [esp, hardbloem, hematiet, maskerbloem]

Voor dieren met reisziekte/angst voor het reizen.

Voor veel dieren is het een feest om mee te mogen met de auto. Er zijn er echter ook veel die het helemaal niet zien zitten. Die bang zijn in de auto, de hele boel bij elkaar blèren. Neemt u een dier mee, geef dan eerst even een paar druppels van deze remedie. Gaat het dier mee op vakantie, begin dan enkele weken voor die vakantie met het geven van deze remedie.

Roedel [trompetbloem, valeriaan, kamille]

Voor dieren die niet goed in de roedel functioneren.

Voor alfadieren is er een aparte remedie (zie leiderschap), maar ook andere dieren kunnen problemen hebben met hun plek in de roedel. Plekken in roedels zijn ook niet altijd duidelijk. Zo komt het bij honden vaak voor dat binnen in huis er een andere rangorde geldt dan als de honden buiten lopen. Bij kippen komt het voor dat kip A baas is over kip B, kip B baas is over kip C, maar kip C weer baas over kip A. Je ziet vaak dat dieren moeite hebben met de rangorde. Deze remedie helpt het dier zich veilig te voelen op zijn/haar plek in de roedel, wat de rust in de roedel ten goede komt.

Socialisatie [vingerhoedskruid wit, hondsdraf, vogelmelk]

Voor dieren die niet goed gesocialiseerd zijn.

Voor ieder dier geldt dat het alleen goed kan functioneren als het een gepaste socialisatie gehad heeft. Is het een dier dat in contact is met mensen, bijvoorbeeld een hond, dan is die socialisatie niet alleen voor het dier van belang, maar ook voor de mens, want een slecht gesocialiseerd dier kan een bedreiging voor de mens zijn.
Aan slecht gesocialiseerde dieren moet gewerkt worden. Deze remedie ondersteunt het inhaalproces dat het dier door moet maken, om toch goed in de 'maatschappij' te kunnen functioneren.

Starheid [bronwater, paardebloem]

Voor starre stugge dieren.

Voor dieren die vastgeroest zitten in hun eigen patronen. Dieren die van slag raken als er eens iets gebeurd dat niet in het plaatje past. Honden die er niet tegen kunnen als je eens naar links gaat, in plaats van naar rechts bij het uitlaten. Die gek worden als ze hun eten een uurtje later krijgen. Deze remedie laat ze wat makkelijker voor zichzelf en daardoor ook voor u worden.

Stress [rode klaver, kamille, lavendel, valeriaan, paardebloem, vogelmelk]

Voor dieren die niet kunnen ontspannen.

Sommige dieren hebben de neiging tot 'flippen' bij het minste geringste dat er gebeurt. Vluchten, of extreme agressie kan het gevolg zijn. Deze remedie geeft u langere tijd. Het maakt dat hier dier zijn/haar trust weer vindt. Het dier zal meer gaan dromen om zo beter de dingen van alle dag te kunnen verwerken.

Timide [duizendblad, hondsroos, judaspenning, gebroken hartje, boterbloem, mimulus]

Voor timide, onzekere dieren.

Ik wil wel, maar ik durf niet. Je ziet het best vaak bij dieren. Onzekerheid. En als deze dieren in een roedel functioneren, dan neemt een ander graag zijn/haar plek in, waardoor het dier verstoken blijft van de leuke dingen in het leven. Als je dit gedrag herkent, dan help je het dier door het aan te moedigen en goed gedrag te belonen en te bevestigen. Deze remedie ondersteunt dat proces, waardoor het dier sneller weer normaal gaat functioneren.

Trauma [water wilgenroosje, hondsdraf, sering, vogelmelk]

Na opgelopen trauma's.

Als een dier een traumatische ervaring heeft opgedaan, dan kan het daar lang last van hebben. Een dier dat in een auto-ongeluk betrokken is geweest bijvoorbeeld kan een dermate grote angst voor auto's opbouwen, dat het niet meer meegenomen kan worden. Door het dier snel na zo'n ervaring de remedie Trauma te geven wordt het trauma verwerkt (vooral in de slaap, het dier zal meer gaan dromen), waardoor het de traumatische ervaring achter zich kan laten.

Uitputting [eik, olijf, veldiep, haagbeuk]

Voor uitgeputte dieren die moeilijk weer bijkomen.

Uitputting vooral door ziekte. Als een dier een ziekteperiode heeft gehad, of een medische ingreep, dan kost dat heel veel energie. Deze remedie helpt om daar weer sneller bovenop te komen. Geef het gedurende de herstelperiode.

Zelfvertrouwen [hondsdraf, judaspenning, lariks]

Voor het dier zonder zelfvertrouwen.

Ook bij dieren zie je vaak dat ze niet voldoende zelfvertrouwen hebben. Niet voldoende voor zichzelf op komen. Dat is zonde, want het staat goed functioneren in de weg. Opbouwen van het zelfvertrouwen in kleine stapjes is dan van belang. Deze remedie ondersteunt dat (opnieuw) opbouwen van het zelfvertrouwen.Gebruiksvoorschrift Serafijn Animal Essences.

Kleine dieren (vogels, knaagdieren, etc.).

Bij kleine dieren kunt u de remedie in het drinkwater doen. U doet elke dag twee druppels uit het flesje in het drinkwater van het dier. Dat andere dieren ook van het water drinken is niet erg. Ze zullen geen negatieve reacties op de remedies krijgen. Nog beter is om de druppels rechtstreeks in het dier te krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld een druppel op een stukje brood of koek doen, of op een blaadje witlof, o.i.d. en dat aan het dier geven. Bij kleine dieren in een kooi kunt u ook de druppels op een chakrasteentje doen en dat steentje in het buideltje tegen de kooi aan hangen. Zorg er voor dat het dier niet aan het buideltje kan komen.

Middelgrote dieren (honden, katten, fretten, etc.).

Bij middelgrote dieren geeft u drie maal daags twee druppels uit het flesje. Het flesje gaat dan ca. 30 dagen mee. druppelt u rechtstreeks in de bek van het dier, of doe het op een koekje/snoepje. Door het drinkwater kan ook, maar omdat dat vaak niet allemaal opgedronken wordt, dient u twee maal de benodigde druppels in het water te doen. Geeft u dus twee bakken water per dag, dan doet u in elke bak 6 druppels (= 12 druppels per dag, is twee maal zoveel als drie maal daags twee druppels rechtstreeks geven).

Grote dieren (paarden, geiten, schapen, etc.).

Bij grote dieren geeft u de dubbele dosering. Dus drie maal daags 4 druppels. Met een flesje doet u dus twee weken. Is het voor een paard, waar u maar één keer per dag bij kunt komen, geef het dan die ene keer zes druppels en doet u zes druppels over het hooi of over de brokken, waar het dier de rest van de dag van eet.

Geeft u de druppels zolang het probleem zich manifesteert en probeer daar daarna nog enkele weken mee door te gaan, zodat het dier niet terugvalt in het oude gedrag. Indien u na een week of zes geheel geen verandering ziet, dan moet u zich afvragen of het probleem wel met de remedie aan te pakken is. Wellicht is een andere behandelvorm dan beter.

Uw dierentherapeut kan eventueel een andere applicatiewijze of dosering adviseren.


In deze balk vindt u gerelateerde producten en informatie over waar de producten aangeschaft kunnen worden. (Op de plaatjes klikken.)

Serafijn Combinatieremedies.


Informatiekaart in kleurenprint, gelamineerd. ca. 21 * 30cm (A4-formaat), dubbelzijdig bedrukt.

Korte beschrijvingen van alle Bach Bloesem Remedies en alle Serafijn Remedies.

Onmisbaar voor elke therapeut en zelfbehandelaar.


Informatieboekje met beschrijvingen van alle Serafijnproducten.

Beschrijvingen van:

Serafijn Single Remedies
Serafijn Chakrasteen
Serafijn "On the wings of an Angel"
Serafijn Essentieel Healing Systeem Serafijn Edelsteenremedies
Serafijn Combinatieremedies

Geschreven door Frank Fokke, 32 pagina's, met 76 kleurenfoto's en illustraties.


Poster met foto's van alle Serafijn Remedies. A4-formaat (21 * 30cm), gelamineerd.

© Frank Fokke 2006.
Niets van deze pagina's mag worden gekopieerd in boekvorm of op digitale wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren.

Serafijn Remedies, eerlijke zuivere remedies!